Jak działa aplikacja kalkulator


Kalkulator to aplikacja służąca do kosztorysowania prac remotowo-wykończeniowych oraz urzą…dzania nieruchomoś›ci. Dzięki intuicyjnie zaprojektowanej aplikacji dowiesz się™ ile może kosztować wykończenie twojego np. mieszkania. Wystarczy zdefiniować‡ parametry pomieszczeń„ oraz dodać‡ odpowiednie materiał‚y a aplikacja przeliczy nam automatycznie wszystkie niezbędne koszty.

Kalkulator dedykujemy użytkownikom:

- Urządzającym wł‚asne mieszkania i domy
- Projektantom wnę™trz
- Wykonawcom

Aplikacja jest dostępna w dwóch wariantach:
 

Dla użytkowników Indywidualnych

Tą… wersje aplikacji dedykujemy użytkownikom, którzy chcą… wykonać lub wyremontować swoją nieruchomość pod klucz. Wielu z Was zastanawia, się od czego zacząć‡ ile to kosztuje, na co zwrócić‡ szczególną… uwagę podejmują…c się™ takiemu wyzwaniu. Proces wykańczania oraz remontu jest dla wielu z nas wielką niewiadomą….
Nie jesteśmy często w stanie przewidzieć‡ większoś›ci kosztów związanych z pracami wykończeniowymi oraz materiał‚ami, których zamierzamy użyć‡ do planowanej inwestycji. Każda nietrafiona decyzja generuje nieprzewidziane koszty oraz stracony cenny czas. Aplikacja w intuicyjny sposób pozwoli na skonfigurowanie oraz zaplanowanie wykończenia i wyposażenia nieruchomoś›ci.
Wystarczy podać podstawowe parametry pomieszczeń„ a nastę™pnie wybrać‡ odpowiednie materiał‚y oraz elementy wyposażenia dla każdego pomieszczenia a aplikacja w autonomiczny sposób przeliczy wymaganą… ilość‡ materiałów oraz koszty robocizny. Kreatordomu.pl został‚ połą…czony z bazą… ponad 3 000 000 milionów produktów, aby zapewnić‡ użytkownikom największy wybór towarów dostę™pnych na rynku.
Aplikacja posiada wiele przydatnych narzę™dzi dzię™ki, którym o nic nie musisz się™ już martwić‡. Po wykonaniu kosztorysu użytkownicy mogą dodatkowo wysyłać‡ zapytanie ofertowe bezpośrednio do fachowców.
Wystarczy jedno kliknię™cie a wszyscy zarejestrowani fachowcy w naszym serwisie otrzymają… twój kosztorys do indywidualnej wyceny.
Teraz wystarczy obserwować oferty, które pojawią się w odpowiedzi na twoje zapytanie.


Dla użytkowników Biznesowych 

Tą… wersje aplikacji dedykujemy gł‚ównie dla biur projektowych oraz firm zajmują…cych się profesjonalnie pracami wykończeniowymi pod klucz. Dzię™ki aplikacji będziecie Państwo mogli przygotować w szybki i profesjonalny sposób szczegół‚ową… wycenę, kosztorys dla swoich Klientów. Wersja biznesowa posiada możliwość definiowania własnych parametrów obliczeniowych.
Dodatkowo aplikacja umożliwia bezpoś›rednią współ‚prace z kontem Indywidualnym. Oznacza to, że użytkownik biznesowy może udostępniać‡ kosztorysy wybranym użytkownikom indywidualnym online mając tym samym możliwość‡ wprowadzania zmian do ich zawartości. Taka sama funkcjonalność‡ dotyczy użytkowników indywidualnych, którzy mogą… udostę™pniać‡ swoje kosztorysy zarejestrowanym użytkownikom biznesowym.
Dodatkowo aplikacja umożliwia wysył‚anie wiadomoś›ci oraz współ‚dzielenie kalendarza miedzy użytkownikiem Indywidualnym a Biznesowym, co może mieć‡ pozytywny wpł‚yw na efektywność‡ współpracy.
Polecamy aplikacje zwłaszcza projektantom i architektom. Korzystanie z Kreatordomu.pl jest cał‚kowicie bezpł‚atne i wymaga jedynie rejestracji konta na platformie.
Kreatordomu.pl to z całą pewnością bardzo unikalne narzędzie służące do kosztorysowania projektów a następnie ich realizacji.
Dzię™ki naszej aplikacji teraz jest możliwe dopasowanie w szybki i łatwy sposób‡ materiał‚ów wykoń„czeniowych oraz elementów wyposażenia do budżetu jaki posiada Państwa Klient.

 

Krok 1 - Rejestracja
______
Po zarejestrowaniu się™ na portalu zostanie wysł‚any do Ciebie link aktywacyjny aplikacji kalkulator, otwórz maila i aktywuj link. W nowym oknie przeglą…darki zostanie otwarta strona aplikacji z możliwością rejestracji konta kalkulator (rejestracja w portalu nie jest tożsama z rejestracją… w aplikacji). W tym celu zarejestruj się na stronie aplikacji do której Cie przekierowano. 

 

Krok 2 - Zdefiniuj rodzaj pomieszczeń„  
______
W pierwszej kolejnoś›ci zaznacz odpowiednią… formę™ kosztorysu którą… chcesz przygotować‡ ( z fachowcem lub bez fachowca ). Jeśli wybierzesz opcje z fachowcem wtedy kosztorys będzie uwzględniał‡ koszty robocizny a jeś›li wybierzesz opcje bez fachowca kosztorys nie będzie obejmował‡ robocizny. Teraz wybierz lokalizacje inwestycji w której znajduje się™ twoja nieruchomość‡. Następnie wybierz rodzaj oraz ilość pomieszczeń, które chcesz wycenić‡. W tym celu przesuwaj kafelki w lewo i prawo aby wybrać‡ pomieszczenia a następnie zaznacz + - ilość‡ pomieszczeń„ danego rodzaju.
Aby przejść‡ do kolejnego kroku kliknij w ikonę™ przejdź dalej   

 

Krok 3 - Zdefiniuj parametry pomieszczeń„
______
Aby zdefiniować‡ parametry pomieszczenia uzupełnij powierzchnie m2 podł‚ogi na kafelku a nastę™pnie kliknij w kafelek wybranego pomieszczenia aby przejść do edycji kolejnych ustawień„ pomieszczenia. Parametry dla poszczególnych części pomieszczenia zostały podzielone w następujący sposób : ś›ciany, sufit, podłoga, wyposażenie, instalacje. Każdy z tych elementów można definiować i modyfikować‡ w dowolnym momencie.

Aby rozpocząć‡ dalszą… konfiguracje pomieszczenia okreś›l :

 

Ś›ciany
 
- ilość‡ ś›cian jakie posiada pomieszczenie 

- kształt ś›ciany oraz jej wymiary
 

- sposób wykończenia ścian np. wszystkie jednakowo ( wtedy aplikacja domyś›lnie doda ten sam materiał‚ na wszystkie ś›ciany ) dwa rodzaje wykoń„czenia na ś›cianie ( ś›ciany mogą zostać‡ wykoń„czone różnymi materiał‚ami dla górnej i dolnej cz궛ci ś›ciany ). Wizualizacja ściany pokazuje jej kształt oraz sposób podziału jeś›li wybierzesz opcje dwa rodzaje wykoń„czenia na ś›cianie. Teraz możesz ustawić‡ suwakiem oczekiwany podział ściany lub wpisać‡ odpowiednią wartość‡ w cm z lewej strony gdzie są… wyświetlane wartości w cm.

 

- Ostatnim elementem konfiguracji ścian jest wybór materiał‚ów jakie chcemy zastosować‡ na ś›cianach. W tym celu zaznacz ś›ciane/y na które chcesz przypisać odpowiedni materiał‚ i kliknij wybierz materiał‚.  

Dodaj materiał‚ - Po rozwinię™ciu listy dostę™pnych kategorii materiał‚ów wybierz tą… odpowiadającą… twoim wymaganiom. Następnie wybierz materiał‚y z listy wyś›wietlonych wyników lub wpisz do wyszukiwarki frazę™ którą… poszukujesz dla wybranej kategorii. W momencie kiedy klikniesz na wybrany materiał‚ otworzy się™ w nowym oknie sklep z produktem, który został wybrany›. Aby dodać‡ materiał‚ wróć‡ do aplikacji i kliknij wybierz produkt.

Własny produkt - Jeś›li w aplikacji nie znajdziesz materiał‚ów odpowiadającym twoim oczekiwaniom możesz taki materiał‚ dodać‡ jako wł‚asny. W tym celu wybierz opcje wł‚asny produkt uzupełniając wszystkie pola.
 
Aby przejść‡ do dalszej konfiguracji kliknij dalej lub w ikonę™ ( sufit, podłoga, wyposażenie, instalacje ) i postę™puj analogicznie jak w ścianach przy dodawaniu materiał‚ów.


Sufit 

Dodaj materiał‚ - Po rozwinię™ciu listy dostę™pnych kategorii materiał‚ów wybierz tą… odpowiadającą… twoim wymaganiom. Następnie wybierz materiały z listy wyświetlonych wyników lub wpisz do wyszukiwarki frazę™ którą… poszukujesz dla wybranej kategorii. W momencie kiedy klikniesz na wybrany materiał‚ otworzy się w nowym oknie sklep z produktem, który został wybrany›. Aby dodać‡ materiał‚ wróć‡ do aplikacji i kliknij wybierz produkt.

Własny produkt - Jeś›li w aplikacji nie znajdziesz materiał‚ów odpowiadających twoim oczekiwaniom możesz taki materiał‚ dodać jako własny. W tym celu wybierz opcje własny produkt uzupełniając wszystkie pola.
Aby przesła曇 do dalszej konfiguracji kliknij dalej lub w ikonę ( sufit, podłoga, wyposażenie, instalacje ) i postę™puj analogicznie jak w sufitu przy dodawaniu materiałów.

   

Podłogi

Dodaj materiał - Po rozwinię™ciu listy dostę™pnych kategorii materiałów wybierz tą odpowiadającą… twoim wymaganiom. Nastę™pnie wybierz materiały z listy wyś›wietlonych wyników lub wpisz do wyszukiwarki frazą™ którą… poszukujesz dla wybranej kategorii. W momencie kiedy klikniesz na wybrany materiał‚ otworzy się™ w nowym oknie sklep z produktem, który został wybrany›. Aby dodać‡ materiał wróć‡ do aplikacji i kliknij wybierz produkt.

Własny produkt - Jeś›li w aplikacji nie znajdziesz materiał‚ów odpowiadającym twoim oczekiwaniom możesz taki materiał‚ dodać‡ jako wł‚asny. W tym celu wybierz opcje wł‚asny produkt uzupełniając wszystkie pola.
Aby przejść do dalszej konfiguracji kliknij dalej lub w ikonę™ ( sufit, podłoga, wyposażenie, instalacje ) i postę™puj analogicznie jak w sufitu przy dodawaniu materiał‚ów.

 

Wyposażenie
 
Dodaj materiał‚ - Po rozwinięciu listy dostępnych kategorii materiałów wybierz tą odpowiadającą twoim wymaganiom. Następnie wybierz materiały z listy wyświetlonych wyników lub wpisz do wyszukiwarki frazę którą poszukujesz dla wybranej kategorii. W momencie kiedy klikniesz na wybrany materiał‚ otworzy się w nowym oknie sklep z produktem, który został wybrany. Aby dodać materiał wróć do aplikacji i kliknij wybierz produkt.

Własny produkt - Jeśli w aplikacji nie znajdziesz materiałów odpowiadającym twoim oczekiwaniom możesz taki materiał‚ dodać jako własny. W tym celu wybierz opcje własny produkt uzupełniając wszystkie pola.
Aby przejść do dalszej konfiguracji kliknij dalej lub w ikonę ( sufit, podłoga, wyposażenie, instalacje ) i postępuj analogicznie jak w sufitu przy dodawaniu materiałów.

 
 
Instalacje
 
Wybierz rodzaj instalacji lub usługi, którą… chcesz wykonać i zaznacz odpowiednią… ilość‡ +/- 
Aby przejść‡ do nastę™pnego kroku kliknij w ikonę™ podsumowania
 

Krok 4 - Podsumowanie 
______ 
W tej cz궛ci znajdują… się szczegół‚y wszystkich obliczeń„, które wykonał‚a aplikacja. Jeś›li chcesz się™ zapoznać‡ ze szczegół‚ami rozwiń odpowiednią belkę™, której dane Cię interesują. Belki podzielone są… na rodzaje pomieszczeń„, koszty produktów, koszty materiałów oraz koszt robocizny.

Dodatkowo w sekcji podsumowanie znajdują… się™ nastę™pujące funkcje:

- zapytaj fachowca o wycenę ( możesz swój kosztorys wysłać‡ bezpoś›rednio do wykonawcy zarejestrowanego w naszym serwisie aby otrzymać‡ indywidualną wycenę™ przygotowanego przez Ciebie kosztorysu ).

- podsumowanie PDF dzięki tej funkcji możesz zapisać‡ swój kosztorys do pliku PDF

- moodboard to graficzne zestawienie materiałów wybranych przez Ciebie w aplikacji do wykoń„czenia i wyposażenia nieruchomości

- udost™ępnij kosztorys dzię™ki tej funkcji możesz udostępnić‡ swój kosztorys dowolnej osobie zarejestrowanej w aplikacji. Wystarczy podać adres mailowy, którym posł‚uguje się™ ten użytkownik do logowania w aplikacji.
 

Menu aplikacji
 
Konto -  Parametry konta ( modyfikacja danych do logowania, adresu mail, dane kontaktowe )

Zmień„ koszty - Opcja zmień„ koszty występuje wyłącznie dla konta Biznesowego i służy do definiowania własnych stawek za robociznę oraz kosztów materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia

Wiadomości - Funkcja ta pozwala na wysył‚anie wiadomoś›ci mię™dzy zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji kalkulator

Kalendarz -  Dzię™ki funkcji kalendarza możesz przypisać‡ dowolne terminy oraz notatki dla konkretnego kosztorysu. Dodatkowo możesz współdzielić z innymi użytkownikami kalendarz zapisując w ich kalendarzu terminy i notatki jako wydarzenie nieprywatne.

Oferty - W tej części menu przechowywane są… zapytania i odpowiedzi na twoje zapytania o wycenę do fachowców

Kosztorysy - W tej cz궛ci menu znajdziesz wszystkie przygotowane przez Ciebie kosztorysy oraz które zostały Ci udostępnione przez innych użytkowników.

Rzut - Możesz w ramach tej funkcji dodać‡ rzut pomieszczenia dla konkretnego kosztorysu.

Podsumowanie - W tej cz궛ci aplikacji znajdziesz szczegóły obliczeń„ kosztorysu